Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

Europeisk marknadsstudie – Smarta hus

2012-11-09

KNX är det populäraste styrsystemet på den Europeiska marknaden och har mer än 70% av det totala marknadsvärdet.

BSRIA är glada att få presentera resultaten av sin marknadsundersökning av Smarta Hus på den europeiska marknaden. Marknadsundersökningen är baserad på 6 djupgående rapporter från olika länder och olika marknader. De länder som dessa rapporter baseras på är från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Norge. Det är första gången som en sådan komplett analys över marknaden gjorts.

Smarta hus brukar förknippas som en ”high-end” lösning, men som växer nu i en imponerande takt, dock finns det fortfarande utrymme för tillväxt. Enligt BSRIA:s beräkningar uppgick marknadsvärdet till 600 miljoner euro vilket är ca 13% högre än föregående år. Tyskland har den största marknaden av smarta hem lösningar och står för 48%. Smarta hus marknaden är dock fortfarande koncentrerad till high-end segmentet och består av 2/3 av marknaden. Den näst största nischen är små och mediumstora företag så som kommersiella byggnader, hotell och resturanger som står för ungefär 20% av marknaden. Prisvärda system för villor i småhussegmentet är dock inte så vanliga. Men tillverkare har nu börjat marknadsföra produkter för småhus. Dock är en framgång av Smarta hus inom småhussegmentet starkt beroende av hustillverkarna.

Tack vare flera stora tyska tillverkare och deras engagemang är KNX Association och KNX det populäraste styrsystemet på den europeiska marknaden. Detta bidrar i stor utsträckning till den expansionstakt som nu upplevs inom branschen.

Enligt BSRIA:s beräkningar under 2011 uppgår andelen KNX baserade lösningar till hela 70% av marknadsvärdet. Komfort och bekvämlighet kommer vara en viktig faktor där high-end och kommersiella byggnader fortfarande lär vara det stora segmentet för smarta styrsystem. Dock räknar man med att marknaden även för småhussegmentet kommer växa.

Källa: BSRIA (KNX Journal 2/2012)

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23