.
Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

ETS Inside

ETS Inside är ett alternativ till ETS Professional som låter KNX-projektören bygga upp och driftsätta en mindre KNXinstallation direkt via iPad/läsplatta eller från en bärbar PC.

ETS Inside installeras på valfri PC med Windows 10. Denna PC kopplas in till anläggningen via USB- eller IP-gränssnitt och sedan ansluts läsplatta/PC till denna via WiFi. KNX-projektören bygger upp rum, lägger in apparater och gör inställningar för dessa samt driftsätter från samma verktyg.

2017-09-25

 


 
tekniskabyran.se/tekniskabyran/nyheter/nyheter.asp
2020-08-12 15:15:22