Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

KNX standardprogrammering för villa

2003-09-10

Färdig KNX standarprogrammering för villa! Denna innehåller funktioner enligt svensk standard tillsammans med tillägg för flera trygghets, komfort och säkerhetsfunktioner.

Standardprogrammeringen är en bra och säker metod för att applicera KNX i fastigheten genom en färdig mall som behöver anpassas minimalt. Detta blir kostnadseffektivt och driftsäkert direkt från första stund.

Det är förståss enkelt att bygga på anpassa funktioner där det finns önskemål.

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta oss för mer information. >>>

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23