Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

Steg 1 till en intelligent villa

2003-09-18

För att göra vägen till en intelligent villa så enkelt som möjligt kan man kort dela upp stegen till en komplett anläggning i följande:


* Planering
* Projektering
* Programmering
* Installation
* Slutlig kontroll/driftsättning Vi kan åta oss alla stadier och det går att välja bort delar om man vill göra vissa delar själv. När det gäller installationen så gör vi den inte normalt utan vi låter någon lokal elinstallatör utföra det. Vi brukar dock ge installatören support om denne känner sig osäker på tekniken. Installationen är i de flesta fall någorlunda enkel. Vi kan också sälja den intelligenta materiel som går åt om det går bra för installatören.

Kostnader
När det gäller våra priser så försöker vi hålla låga nivåer eftersom vi vill vara konkurrenskraftiga.

Systemval
Vi kan rekommendera ett system när vi har fått mer information om hustyp och i grova drag har tänkta funktioner. För villa är det EIB eller IHC som vanligtvis kommer i fråga. Vid mindre installationer kan små PLC-system komma i fråga.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med oss. >>>

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23