Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

Information från Tekniska Byrån

2007-06-07

Vi på Tekniska Byrån vill informera dig om våra tjänster och produkter för att öka kännedomen om vår verksamhet.

ELPROJEKTERING
Vi erbjuder traditionell elprojektering av hög kvalitet till en fast prisnivå.
Det gäller projektering av installation i småhus, lägenheter, skolor kontor eller industrier mm.

SMARTA FASTIGHETER
Idag går tekniken snabbt framåt när det gäller Smarta Fastigheter. Fördelarna med tekniken är stora. Säkerhet, trygghet, besparing och komfort är de viktigaste vinningarna.
Smarta Fastigheter är vårt expertisområde, där vi också utför programmering .

TEKNISK DOKUMENTATION
Vi erbjuder också teknisk dokumentation, där vi tar fram och producerar produktinformation och installationsanvisningar när det gäller eltekniska apparater. Vi har en hög kompetens på detta område, och vi har bl.a. producerat Lexel IHC Teknisk information.

GUIDE TILL SMARTA FASTIGHETER
Vi har bland annat tagit fram en lättbegriplig vägledning till smarta fastigheter på CD – IH-guide. Den visar på ett enkelt sätt vad ett intelligent boende innebär och vad man kan uppnå.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM ENLIGT ISO 9001
Tekniska Byrån lägger stor vikt vid kvalitet och använder ett kvalitetsledningssystem enligt ISO9001. Det ger oss och våra kunder en trygghet och säkerställer en bra produkt/tjänst.

UTVECKLING
Vi utvecklar lösningar, metoder, koncept och produkter som behövs inom branschen. Se exempelvis Bussuttag, IH-guide, Mini-controller, My House för Media Center m.m.

GARANTI
Vi utformar gärna ett kontrakt där vi ger er vår garanti på att er beställning självklart ger er det vi kommer överens om.

För mer information se gärna:
www.tekniskabyran.se
www.ih-guide.net
www.smartafastigheter.se

Välkommen för ett framtida samarbete,

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23