Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

My House™ V 2.0 för Windows XP ® Media Center Edition

2008-04-14

Via My House™ för Windows XP Media Center Edition som är anpassat för fastighetsstyrning kontrollerar och styr man smidigt de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter.

My House™ för Windows Media Center Edition anpassat för fastighetsstyrning blir också ett enkelt och smidigt komplement till det smarta styrsystemet i övrigt som samtidigt också höjer funktionaliteten.

I version 2.0 finns även stöd för musikstyrning med play/stop, steg, volym, och titel- samt albuminformation.

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23