Tips & råd

Elsäkerhet

Har du elsäkert hemma?

Olyckor med el i hemmet är dessbättre relativt ovanliga i Sverige. Ändå förekommer det att människor skadas eller att det uppstår bränder på grund av att sladdar, stickkontakter (stickproppar) eller apparater blivit skadade eller strömförande. De flesta av dessa olyckor kan undvikas om vi alla då och då ser över elinstallationen och elapparaterna i våra hem. En fullständig kontroll av elinstallationer och apparater kan endast göras av en elinstallatör eller annan fackman, men med hjälp av checklistan här kan du själv få en god uppfattning om vad som kan behöva göras för att din bostad ska bli säkrare. Om du vid genomgången finner att något inte är som det borde vara, eller om du fortfarande är osäker på något som har med elsäkerheten att göra, bör du kontakta en fackman för en noggrann kontroll. Se det som en billig försäkring för en elsäker tillvaro hemma för dig och din familj! Ta inga onödiga risker när du går igenom checklistan! Stäng av strömmen innan du gör något ingrepp i en elapparat eller en elinstallation. Är du det minsta osäker anlita en fackman!

Gå på elsäkerhetspromenad i din bostad

Proppar (säkringar) som är heta eller ofta löser ut, blinkande lampor eller störningar på teven kan vara tecken på att allt inte står rätt till med din elinstallation eller de anslutna apparaterna. Speciellt om du bor i ett äldre hus, eller en äldre lägenhet, bör du då och då se över den elektriska installationen och dina elektriska apparater. Gå igenom punkterna i checklistan och markera vad som är bra och vad som behöver åtgärdas. Sedan har du en god bild av hur elsäkert ditt hem är.

Gör en elsäkerhetskontroll
med hjälp av denna
checklista
.

 

 

 

 

Du har ansvaret!

I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta elinstallationen är säker. Detsamma gäller vanligtvis om du hyr ett hus under längre tid. Här kan dock avtalet mellan dig och husägaren förändra ansvarsfördelningen. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt måste du också se till att installationen är fri från synligt slitage och skador. Är den inte det ska du kontakta din värd eller förening, som ansvarar för att felen åtgärdas. Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick.

Elcentralen

Elcentralen, eller "proppskåpet", är bostadens elektriska hjärta. Härifrån löper alla elledningar ut i bostaden och här sitter proppar som löser ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår något elektriskt fel.

Jordfelsbrytaren

Jordfelsbrytaren bryter strömmen om ett fel uppstår, och hindrar därigenom farliga elstötar samtidigt som den minskar risken för bränder. I många (framförallt nyare) bostäder finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Det förekommer även fast installerade jordfelsbrytare som skyddar enstaka uttag (t ex i badrum). Om din bostad har en gammal elinstallation eller om du har små barn kan det finnas skäl att låta installera en jordfelsbrytare som extra skydd. Om du arbetar med elverktyg utomhus, och ditt hus saknar fast installerad jordfelsbrytare, kan en lös jordfelsbrytare som ansluts mellan vägguttaget och den elektriska utrustningen bli en billig livförsäkring! På alla jordfelsbrytare finns en provknapp som används för att kontrollera funktionen.

Gör en elsäkerhetskontroll med hjälp av denna checklista.

 

 

2020-08-12

© Tekniska Byrån