Projekthantering
och
Samordning av CAD-projektering

Projektahantering med kraftfull IT-teknik

Vi erbjuder projekthanteringslösningar med senaste teknik i grunden och vår kunskap om projekthantering som accelerator.

Vi har följande verktyg redo för bruk:

Projektverktyg (Projekt Server) >>>

Kollaborativ webbplats (SharePoint Portal Server) >>>

I grunden finns informationsdatabaser (SQL)

Fildelning och fildistribution server (FTP/Webdav/FTPs)

Anslutningarna är säkra och informationen säkerhetskopieras ständigt.

CAD-samordning

Genom CAD-samordning säkrar vi dina digitala dokument

Uteslutande sker idag all konstruktion med hjälp av datorer s.k. CAD (Computer Aided Design).

Ritningarna har i alla tider varit värdefulla. Tidigare förvarades ritningarna på transparent film. Då var det enkelt att se hur ritningens skick var när man fick det från konstuktören och hur den förändrades med tiden. Idag, i den digitala världen, skickas filer via epost och cd-rom.

En digital ritning idag är komplicerad och det finns många sätt lösa konstruktionen på i programmet. Det är inte alltid säkert att det blir rätt även om resultatet ser bra ut. Det finns idag också några standarder att följa när det gäller CAD-ritning.

Vi ser till att alla i projektet bygger upp sina ritningar på ett enhetligt sätt och att alla viktiga inställningar är gjorda för att undvika problem senare. Vi ser till att mallar i form av ramar och rithuvud är enhetliga och följer fastställd standard. Vi lägger också upp ritningsstruktur så att den blir smidig att underhålla för alla konstruktörer i projektet.

Genom vår projektpool synkroniserar och arkiverar vi filerna som används i projektet.

Vi ser till att beställaren erhåller ritningarpå CD-ROM och att de går att läsa eller skriva ut. Det ger en trygghet redan från början.

Vi har över 20 års erfarenhet av CAD-projektering från AutoCAD R10 (1990) till dagens aktuella version..

 

 

Starta idag med god projekthantering och samordning. Tag kontakt med oss för mycket prisvärda lösningar.>>>

 

 

 

2020-08-12

© Tekniska Byrån