Produktinformation


Vi arbetar med framtagande och produktion av produktinformation och installationsanvisningar med mera när det gäller eltekniska apparater.

Vi anser att dokumentation är mycket viktigt när det gäller teknisk utrustning. Därför lägger vi ner ett mycket omsorgsfullt arbete när vi arbetar med text och bild. Vi är mycket måna om att den för produkten förväntade målgruppen upplever informationen lättnavigerad och enkel.

Er garanti för vår kompetens när det gäller produktinformation finner ni i första hand genom våra referenser. Vi har bland annat producerat Lexel IHC Teknisk information och Lexel IHC Teknisk handledning (www.eljo.se).

 

 

 

2020-08-12

© Tekniska Byrån