CENELEC

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) är en icke vinstdrivande organisation bestående av nationella elektrotekniska komittéer i 29 europeiska länder. Dessutom finns 8 ytterligare länder anslutna.

CENELEC arbetar nära CEN (European Committee for Standardization) och ISO, den internationella världsomspännande standardiseringen.

CENELEC tar fram och godkänner tekniska EN-standarder, t.ex. EN-50090 som är KNX-standarden. Dessa är frivilliga elektrotekniska standarder i syfte att skapa en självständig europeisk marknad för varor och tjänster.

Därför arbetar CENELEC med att leda utvecklingen av kvalitet och säkerhet av produkter och tjänster inom de elektriska/elektroniska områdena. De servar och stödjer sina medlemmars, den elektrotekniska industrins och andra organisationer och aktörers intressen.

 

Adress
Cenelec
35, Rue de Stassartstraat
B-1050 Brussels, Belgium

Internet
www.cenelec.org
info@cenelec.org

tekniskabyran.se/knx/Sidor/undersidor/Foretag-Org/Cenelec.asp
2020-08-12 15:14:59