Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Det här är EIO
EIO är en politisk obunden och oberoende företagarorganisation som ansluter elteknikentreprenörer.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemmarnas gemensamma intressen och verka för
elteknikbranschens och företagens bestånd och utveckling.
EIO bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.

Avtal
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemmar.

Teknik
EIO förespråkar inte någon särskild teknik utan verkar för hela elteknikbranschen.
EIO arbetar för användandet av ny modern teknik som medför energi- och kostnadsbesparingar.

 

Snabbfakta om EIO

  • EIO har 2 600 elinstallationsföretag som medlemmar
  • 85 % av elteknikbranschens företag är medlemmar i EIO
  • Antalet anställda i dessa företag är 23 000
  • EIO har huvudkontor i Stockholm och elva distriktskontor på tio orter
  • Branschtidningen Elinstallatören utkommer med 11 nr/år
  • Medlemstidningen EIO-Aktuellt publiceras 11 ggr/år
  • 3 500 filmer distribueras från EIOVISIONEN varje år, www.eiovisionen.com

Sök elinstallatör här: www.eio.se/matrikel.

 

Vill du veta mer om EIO?
Kontakta oss på telefon 08-762 75 00, e-post: info@eio.se
eller ta direktkontakt med något av våra distriktskontor.

 

Adress
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Box 17537
118 91 Stockholm

Internet
www.eio.se
info@eio.se

tekniskabyran.se/knx/Sidor/undersidor/Foretag-Org/Eio.asp
2020-08-12 15:14:59