Konnex

Organisationen Konnex är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att KNX ska bli känd som den stora öppna kommunikationsstandarden för fastighetsstyrning.

Det är Konnex som äger rättigheterna och som sköter standarden KNX. De utvecklar systemet och testar produkterna inom detta med avseende på kompatibilitet och elsäkerhet.

Deras mål är:

  • Samla dagens styrsystem för bostad och anläggning i en gemensam standard
  • Utveckla ett certifieringssystem för certifiering av produkter och tjänster inom KNX.
  • Aktivt arbeta för att KNX ska bli den ledande normen
  • Hantera ETS (Engineering Toll Software)

Konnex består av ca 100 medlemmar som arbetar med KNX (EIB) på ett eller annat sätt, som levernantörer av certifierade produkter, med projektering och installation etc.

 

Adress
Konnex Association
Bessenveldstraat 5
B - 1831 Diegem Belgium

Internet
www.konnex.org
info@konnex.org

tekniskabyran.se/knx/Sidor/undersidor/Foretag-Org/Konnex.asp
2020-08-12 15:14:59