Tekniska Byrån

Tekniska Byrån är ett konsultföretag inom elteknikbranschen som utför elprojekteringar, elkonstruktioner, programmering och elteknisk dokumentation. De arbetar med många olika smarta lösningar och system där ett är KNX.

Med flera års erferenhet och gedigen kunskap inom elteknikområdet förverkligas kundens önskemål och idéer. Tjänsterna är kundanpassade med högt kundvärde på ett nytänkande sätt. Att kunden informeras och är delaktig genom hela processen är viktigt för Tekniska Byrån.

De arbetar både med villor och större fastigheter och tar sig gärna an nya utmaningar och nya områden inom modern elteknik.

Tekniska Byrån erbjuder:

  • Elprojektering
  • Intelligent fastighetsautomation
  • Teknisk dokumentation
  • KNX-programmering

 

Adress
Tekniska Byrån
Storgatan 25
574 31 Vetlanda

Internet
www.tekniskabyran.se
info@tekniskabyran.se

 

"Bred elkonsult med fokus
på ny elteknik och
innovativa lösningar"

 

 

Showroom >>>

tekniskabyran.se/knx/Sidor/undersidor/Foretag-Proj/TekniskaByran.asp
2020-08-12 15:14:59