CSR-policy

Policy för hållbart företagande

Tekniska Byrån skall ha ett engagerat arbete med ansvarsfullt företagande och vara en föregångare med fokus på sociala och miljömässiga samhällsfrågor.


Detta skall omfatta företagets intressenter, såsom kunder, anställda, leverantörer, miljö och samhällets utbildningsinstanser i första hand. Utöver detta är anställda med familjer, intresseföreningar med mera även grupper som omfattas av vårt engagemang.


Vi har identifierat några speciella områden där vi vill lägga mer fokus. Samverkan med utbildningssamhället där vi arbetar lokalt och nationellt för att ta emot praktikanter och studenter för examensarbete och lärande i arbete.


Vi ställer krav på våra leverantörer för att sprida krav på ett gott företagande. Vår hantering av kunder är för oss viktigt att hantera på ett optimalt sätt och att vi blir en ansvarfull partner att lita på. Även vårt engagemang för hjälporganisationer är prioriterat för oss. Vi redovisar detta i vår handlingsplan för socialt ansvarstagande.

VD, Tekniska Byrån 2024-02-02

 

 

 

2023-10-31
© Tekniska Byrån