Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

Mini Controller (Home Edition)

2006-05-09

Mini Controller är en kompakt och smidig applikation för KNX(EIB) med de allra vanligaste funktionerna som styrs via PC. Det är ett smidigt program som lätt kan läggas som en åtkomlig genväg på windows-skrivbordet.

Gruppadresserna för funktionerna är statiska, dvs förbestämda, och är reserverade i systemet för dessa funktioner. Detta gör att Mini Controller är mycket lätt att installera och inte behöver anpassas till varje projekt - plug-'n-play

Man behöver inte vid installationen ange vilka funktioner och gruppadresser som används, utan det kontrollerar programmet. Bara knappar och textfält för de funktioner som verkligen finns visas. Övrigt som inte används blir osynligt.

De tillstånd och värden som visas är verkliga inlästa värden från systemet. Alla fält uppdateras 1ggr/min eller när tryckkapp eller ansluten belastning ändrar status.

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23