Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

Handbok för KNX från KNX Association

2008-01-11

Handbok för hem- och fastighetskontroll Denna handbok innehåller en enkel, lättbegriplig teknisk information om KNX och systemets principer. För att erbjuda dig enkel och snabb leverans kan du här beställa handbok enligt nedan.

Här blir man bekant med systemet och dess huvudsakliga användningar. Man blir också informerad om det grundläggande förloppet för teknik, projektering, installation, idrifttagande och utbyggnad. Handboken riktar sig till alla från hantverkare och projektörer till återförsäljare, lärare och användare. Språket är även avpassat för att alla skall kunna få en bra introduktion till KNX. Denna version av handboken finns nu även i svenska och det är denna språkvariant vi erbjuder.

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23