Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

KNX är grönt

2008-09-25

Minskad energikonsumtion genom att använda hem och fastighetskontrollsystem

Studier framtagna av KNX-organisationen visar hur nätverkande hem och fastighetskontroll baserat på KNX kan ge upp till 50% energibesparing.

Klimatförändringar och slutförbrukning av naturtillgångar betyder att effektiv energianvändning är en social nyckelfråga. Med 40% av den totala energikonsumtionen representerar byggnader en betydande besparingspotential. KNX möter behoven för högsta klassens energiutförande för byggnadsautomation, vilket betyder att det är idealiskt lämpat för att uppfylla de åtstramade energikonsumtionskraven för byggnader. Genom intelligent styrning av fastighetssystemstekniken med KNX, kan energikonsumtionen i en byggnad halveras.

Intelligent styrning av fastighetssystemen minskar energiförbrukning och de anknutna driftskostnaderna många gånger om - detta är resultatet uppnått av Institutet för byggnad och energisystem vid Biberach Vetenskapliga Universitet, Tyskland.

Detta från utförlig forskning om den potentiella energibesparing som kan uppnås genom att använda moderna elinstallationssystem såsom KNX.

Den summerar upp dess resultat enligt följande:

Särskilda automatiserade funktioner, vilka uppvisar en hög grad av energibesparingspotential genom att kombinera varierande individuella byten, kan idag endast uppnås genom användande av modern fastighetsssystemteknologi baserad på buss- och kommunikationssystem.

Ett annat forskningsprojekt, utfört vid Bremens Vetenskapliga Universitet, visar omfattningen med energibesparingsexempel för värmeenergi baserad på KNX-teknik.

Det nyligen uppförda Center för Information och medieteknologi (ZIMT) vid Bremens Vetenskapliga Universitet har uförts med KNX-styrning och utrustning för reglering av värme och belysning. Den insamlade datan har utvärderats, och jämförelser har gjorts mellan 'normal' drift och 'automatiskt' läge. Byggnaden har en specifik energikonsumtion på 60-75 kWh/m2. Två identiska klassrum var utvalda som testrum. En var utrustad med konventionell installation, och den andra med KNX-styrning.

Baserat på en fyrårig serie av mätningar, fann man att användning KNX-styring minskar energikonsumtionen med imponerande 50 %. Det är följaktligen klart att förbrukningen i fastighetsautomationssystem ger snabb vinst.

Bremens Vetenskapliga Universitet kalkylerade att, med en årlig energikonsumtion på 230.000 kWh för enbart belysning, skulle investeringen betala igen sig efter enbart ett år med KNX busstyrning. Slutligen är det inte bara byggnadsägarna och brukarna som drar nytta av den minskade energikonsumtionen, utan också klimatet.

Sammanfattat; KNX möjliggör följande energibesparingar:

- upp till 40 % med KNX solskyddsstyrning

- upp till 50 % med KNX rumsstyrning

- upp till 60 % med KNX belysningsstyrning

- upp till 60 % med KNX ventilationsstyrning

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23