Nyheter

Nyheter Tekniska Byrån

Utbildningar Online - Kursstart: ETS 3 Projektering

2009-02-24

Nu startar onlineutbildningen ETS 3 Projektering. ETS 3 är programmeringsverktyget för KNX/EIB. Utbildningen drivs online på våra utbildningssidor vilket medför många fördelar:


* Enkelt, studera när just du har tid och lust
* Ekonomiskt, låg kursavgift och minimalt arbetsbortfall
* Material, anpassat digitalt material som är lätt att hantera

Missa inte möjligheten, anmäl dig idag, till att hålla dig utbildad och ajour!

Utbildningen är riktad till Elinstallatörer/elektriker, Projektörer och Arkitekter och ger baskunskaper om ETS 3 Professional.

En fördel är om man har baskunskaper inom KNX inför denna kurs.

Läs mer här >>>

 


 
2023-08-23