Intelligenta fastigheter
(fastighetsautomation)


Tjänster och verksamheter inom området fastighets-automatisering.

Information
Vi informerar om intelligens i fastigheter.

>>>

Koncept
Vi har flera färdiga koncept för intelligens i olika typer av fastigheter. Tag gärna kontakt med oss för presentation av de olika koncepten.

>>>

Projektering
Vi projekterar fastigheter från projektstart till färdig byggnad.

>>>

Grafisk produktion i tryck och för Internet.
Se Lexel IHC Teknisk Information samt Lexel IHC Teknisk handledning.

>>>

EIB-applikationer.
EIB-applikationer är ett område där det är speciellt viktigt att dokumentering och översättning sker på ett bra sätt.

>>>

Utbildningar
Vi åtar oss uppdragsutbildningar inom intelligenta system för fastigheter.

>>>


 

 

2020-08-12

© Tekniska Byrån