Intelligenta hus
I kontor, bostäder, produktion...

Kontor

En bekväm och enkel funktion är att använda sig av en tryckknapp i entrén där man med ett tryck kan släcka och stänga av alla förbrukare när man lämnar kontoret. Andra enkla funktioner med inriktning på säkerhet är spis-, kaffebryggare- och strykjärnstimrar som stängs av efter förinställd tid.

Mer avancerade funktioner uppstår när man använder flera sensorer och aktorer i samspel. Ett exempel på detta kan vara när man lämnar kontorer och aktiverar larmet. Då övergår de rörelsedetektorer, som tidigare tände belysningen vid behov, till att nu bevaka kontoret.

Bostäder

I gemensamma utrymmen som ex. tvättstuga, lgh-förråd kan det mesta automatiseras. Utrustning och belysning stängs säkert av när den inte används och utrymmena låses över natten.

Produktion

I produktionslokaler finns ofta behovet av att smidigt kunna tända eller släcka allt som behövs. -- Det spar tid.
Anläggningen skall även kunna reglera värme, ventilation och belysning beroende på hur lokalerna används. Exempelvis i mindre frekvent använda utrymmen sparas mycket resurser genom att låta styrsystemet styra dessa funktioner.

Offentliga byggnader

Det ställs stora krav på funktionerna i offentliga lokaler. De skall sköta sig själva utan särskild tillsyn och de skall vara lätta att använda. Med ett intelligent styrsystem görs detta på ett smart sätt.

Idag finns möjligheterna att skapa det intelligenta huset och samtidigt få inbrottslarm och säkerhet på köpet.

Detta går att installera vid både nybyggnad och i efterhand i befintliga anläggningar.

Se även gärna
www.smartbuildingcenter.net

www.smartavillor.se

 

Läs mer om;

Intelligenta hus

Tekniken

Kontor, bostäder, produktionlokaler, och
offentliga byggnader

Inbrottslarm
Exempel

Funktioner

Intelligenta system

 
2021-03-31

© Tekniska Byrån