Intelligenta hus
Tekniken

Tekniken

Gemensamt för de intelligenta systemen är att de är utrustade med intelligens i form av datorkraft som kan bearbeta logiska funktioner. Belysningen tänds exempelvis först då både rörelsesensorn, skymningsreläet och tiduret ger signal till systemet.

I vissa system är intelligensen placerad i varje enskild komponent; tryckknapp, ljusreglering och lås etc. Andra system har intelligensen placerad på en eller några få skilda centrala platser.

Detta innebär dock inte något problem, tvärtom går det att hitta fördelar för de flesta teknikerna eftersom de är avsedda att användas i olika miljöer och fastigheter.

I flesta fall blir de centraliserade systemen något mindre kostsamma eftersom det är datorkraften per enhet som är den stora kostnaden. De system som har decentraliserad datorkraft blir istället lite mer flexibla.

Hela systemet måste vara rätt planerat och installerat för att bli maximalt feltolerant.

Fördelarna är många och blir bara fler efterhand som man bygger ut systemet.

Idag finns möjligheterna att skapa det intelligenta huset och samtidigt få inbrottslarm och säkerhet på köpet. Detta går att installera vid både nybyggnad och i efterhand i befintliga anläggningar.

 

Se även gärna
www.smartbuildingcenter.net

www.smartavillor.se

Läs mer om;

Intelligenta hus

Tekniken

Kontor, bostäder, produktionlokaler, och offentliga byggnader

Inbrottslarm

Exempel

Funktioner

Intelligenta system

 


Tekniska Byrån