.


Intelligenta hus
Exempel, ROT(Renovering,
om- och tillbyggnad)

Hur man sparar elledningar med hjälp av ny teknik


Vanligtvis är det kostnaden för ledningarna man vill spara in. Men ibland, vid renovering och ombyggnad, är det vanligt att platsen för ledningarna inte räcker till eller att det är svårt att komplettera med mer ledning. Ibland kan det också vara positivt ur det estetiska perspektivet att förlägg en tunnare ledning.

I ett fall skulle belysningen i en trapphall kompletteras. Fler funktioner skulle tillföras, bland annat ytterbelysning utvändigt och fler funktioner i hallen. Installationen var av utanpåliggande typ och antalet ledare räckte inte till för att utföra en traditionell elinstallation.

Lösningen blev ett intelligent system. Ledare sparades in och funktionen löstes på ett bra sätt. Samtidigt fick ytterbelysningen intelligens och kunde styras från det intelligenta systemet. Nu finns det till och med plats för ytterligare funktioner i framtiden.

Idag finns möjligheterna att skapa det intelligenta huset och samtidigt få inbrottslarm och säkerhet på köpet.

Detta går att installera vid både nybyggnad och i efterhand i befintliga anläggningar.

Se även gärna
www.smartbuildingcenter.net

www.smartavillor.se

 

Läs mer om;

Intelligenta hus

Tekniken

Kontor, bostäder, produktionlokaler, och offentliga byggnader

Inbrottslarm

Exempel

Funktioner

Intelligenta system

tekniskabyran.se/tekniskabyran/HBES/IH_exempel/IHexempel-ROT.asp
2021-03-31 18:27:50

© Tekniska Byrån